Biobränslen under Lupp

Varifrån kommer biobränslet du tankar med? Som konsument får vi inte alltid veta. Sedan årsskiftet ska dock återförsäljare av drivmedel redovisa detta till Energi-
myndigheten.

 

Redan 2008 efterfrågade Göteborgs Kommun fullständig information om biobränslens klimatpåverkan från de drivmedelsföretag som staden tecknade avtal med.
Ibland satt svaren långt inne. – Vi fick svar på sådana frågor, men de hade lite problem med frågor om miljö och spårbarhet. De var ovana vid att
svara på frågor om drivmedlens produktionskedja, säger Mats-Ola Larsson på Göteborgs kommun.

Nu har en EU-lag trätt i kraft i Sverige, som sätter press på återförsäljare att redovisa hela produktionskedjan. Årligen ska drivmedelsföretagen rapportera till Energimyndigheten hur mycket växthusgaser som deras biobränslen släpper ut från källa via transport till det som kommer ut ur avgasröret.
Kravet för att ett biobränsle ska få kallas hållbart och därmed erhålls skattebefrielse är att det ger ifrån sig minst 35 procent mindre
utsläpp än det fossila alternativet.

LAGEN – EN POSITIV FÖRÄNDRING
Det svenska drivmedelsföretaget Preem var ett av de första företagen som klarade testet ocfick ett hållbarhetsbesked av Energimyndigheten. – Vi har haft en mycket omfattande satsning på biodrivmedel under 2011 och 2012, säger Helene Samuelsson, kommunikationschef på Preem. – I april 2011 lanserades Preem Evolution
Diesel baserad på tallolja, som under året har bidragit till att minska utsläppen av koldioxid med 150 000 ton och nu är vi först ut med att få hållbarhetsbesked för biobränslen. Vissa kommuner ställde liknande krav på återförsäljare av drivmedel tidigare. De upplevde då att ni inte alltid kunde ge så bra svar.

Har du någon kommentar till detta? – Ett tydligare regelverk har underlättat för både kunder och leverantörer i den här frågan. Nu när vi har fått definitionen på både hållbarhet och spårbarhet är allt bra, säger hon. För ett par månader sedan tecknade Göteborgs stad nya avtal med återförsäljare som ska följas upp senare i år. Nu tror man att de ska ha lättare att leverera bra information, berättar Mats-Ola Larsson. – Lagen har gjort det lättare för dem att visa att de uppfyller våra krav, både för förnybara drivmedel och fossila, säger han.