Du är vad du tankar…


Biobränslen ger stor klimatnytta. Det visar en färsk granskning; gjord efter EU.s nya hårda standard. Men det återstår att granska fossila bränslen på samma satt. Först då då kan vi tala om konsumentmakt säger PerÖstborn, Gröna Bilister

Att ställa krav på den mat vi handlar har blivit en vana hos många konsumenter. Men varför har vi inte samma förhållningssätt till bränslen? En anledning är att det
har saknats en enhetlig måttstock att granska bränslen med. Sedan februari 2012 har dock en EU-lag om en striktare granskning av biobränslen trätt i kraft i Sverige. Den mäter ett biobränsles klimatpåverkan hela vägen från källa till avgasrör och baseras på uppgifter som återförsäljare levererar till Energimyndigheten. När myndigheten genomförde sin första granskning av biobränslen efter den nya standarden, blev resultatet entydigt. Biobränslen ger stor klimatnytta!

Biodrivmedlen visade sig ha en genomsnittlig klimatreduktion på mellan 62 och 80 procent för etanol, mellan 71 och 82 procent för biogas, samt uppåt 100 procent för vissa nationella biodrivmedel. Detta i relation till fossila bränslen. – Det här ger tyngd åt de i debatten som hävdar att biobränslen ger klimatnytta. Tidigare har konsumenterna haft svårt att veta vilka man ska lita på. Till exempel har en del motorjournalister hävdat att en snål diesel är det bästa valet, säger Per Östborn.
Nu efterfrågar han en liknande granskning av fossila bränslen. – De har kommit långt när det gäller förnybara, men fortfarande kan man inte få reda på var råoljan kommer ifrån.

FOSSILGRANSKNING DRÖJER ETT ÅR
Hållbarhetskrav på fossila bränslen skulle ha kommit samtidigt som de för biobränslen. Men det senaste beskedet från EU är att kravet försenas ett år, på grund av att man är oense om vissa detaljer, berättar Per Östborn. Men även då detta krav är på plats, saknas information som gör tankplatsen lika demokratisk som mataffären. De uppgifter om ursprung och klimatpåverkan som bolagen lämnar till Energimyndigheten är konfidentiella. – Vi efterlyser att bolagen gör denna information tillgänglig till konsumenterna. Fler märkningar likt dem som finns för livsmedel skulle behövas. Då kan konsumenten till exempel välja diktaturfri bensin eller diesel. När vi har fått även detta, menar Per Östborn, kan Sverige för första gången på allvar tala om reell konsumentmakt vid tankplatsen.