Du kommer längre med Ecodriving

“De första utbildning-
arna startar under
2012. Vi kommer även
att göra den första
kompletta körkorts-
utbildningen med en
elbil under detta år.”
MICHAEL AXELSSON,
VICE OROFÖRANDE STR

Har körsättet någon betydelse när man kör en elbil eller hybrid? Ska man tilllämpa EcoDriving? Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) bevakar med positiv
spänning utvecklingen av ny teknik, elfordon och hybrider. Målet är att ta fram en fungerande EcoDriving-utbildning för elfordon och hybrider där föraren får lära
sig att utnyttja bilens teknik och resurser. Den mänskliga faktorn, det vill säga människan bakom ratten, har en stor betydelse även i fortsättningen för att påverka förbrukningen av drivmedel. Man behöver känna till hur man utnyttjar bilens teknik och hur man använder den på effektivaste sätt.

Man ska vara medveten om att en elbil fungerar lite annorlunda än en bil med konventionellt drivmedel. När man kör elbil så är fokus att man ska komma så långt som möjligt på motorns laddning. Energivinsten är densamma men räckvidden är begränsad. Körsättet på elbil är mycket viktigt. Fler fordonstillverkare uttrycker att man kan påverka körsträckans längd med 20 % eller mer. Effekterna av att använda till exempel luftkonditionering, stolvärmare ger större konsekvenser än vad man är van vid. Förutom att motorbromsning laddar batteriet har elbilar en “Ecoroll “-funktion vilket innebär att man rullar länge på den energi man har i motorn.
En annan märkbar skillnad är att elbilsmotorn har full effekt redan frågan är om det främjar en körning. Dessutom har frågisäkerhet blivit uppmärksam
elbilen går så tyst. Under årets början komigenomföra de första EcoDrivarna på elbil. Resultatet av de bli mycket spännande och till grund för den fortsatta utvecklingen avEcoDriving på elbilar och hybridbilar

“De första utbildningarna startar under 2012. Vi kommer även att göra den första kompletta körkortsutbildningen med enelbil under detta år.”
MICHAEL AXELSSON,
VICE OROFÖRANDE STR

Michael Axelsson, vice ordförande STR.Vi inom STR och EcoDrivin följer utvecklingenlingen på elbilsmarknaden och kan konstatera redan nu är att elbilarna
skiljer sig åt vad gäller teknik och körstil därför naturligt för oss att utveckla Ecodrivingving Electric, en utbildning för elbilsförare. Den utbildningen få ut en längre körsträcka per laddning för att bättre kunna utnyttja elbilens fulla kapacitet. De första utbildningarna startar under 2012
kommer även att göra den för