Ingen kan göra allt för miljön, men alla kan göra någ

Att ha en vagnpark idag är ingen enkel sak för företag. Det är många saker som ska tas i beaktande innan en ny bil beställs, som till exempel att se till att bilens koldioxidutsläpp klarar kvoten som är satt i företagets bilpolicy. Detta kan kännas komplicerat i dagsläget med tanke på regeringens nya förslag på miljöbilsregler, men lugn, det finns hjälp att få. 

 

En lösning är att överlämna bilhanteringen till en operationell billeasingpartner. Till skillnad från finansiell leasing, tar vi på LeasePlan hand om allt som har med bilägandet att göra. Vi garanterar även restvärde, service, underhåll samt däck. Vi hjälper dig med allt från att upprätta en bilpolicy utifrån de krav ditt företag
har till att ta hand om allt som har med själva bilinnehavet att göra. Med andra ord, vi tar riskerna, medan du drar nytta av vår expertis inom bilbranschen.
Allt fler företag vill idag sätta sin bilpolicy utifrån sin miljöprofilering, men många företag saknar den rätta kunskapen när det handlar om att samtidigt uppnå en så kostnadseffektiv vagnpark som möjligt. Detta är i och för sig inte så konstigt eftersom företag satsar sin kompetens på sin kärnverksamhet. Men vår, LeasePlans, kärnverksamhet handlar om just det, att ha koll på vilka de bästa bilvalen är och hur företag på bästa sätt ska sätta sin bilpolicy för att optimera vagnparksekonomin,
utan att bortse från företagets miljöprofilering.

En annan fördel med operationell leasing är att du får full kontroll över vagnparken och dess kostnader. När företag sköter sin biladministration själva uppstår ofta dolda kostnader på grund av att det saknas tillräcklig kunskap om till exempel vad som är rätt pris för reparationer eller vilka garantiåtaganden som gäller när något går sönder. Det är bland annat här du får hjälp av vår expertis. Vi har en mängd specialister inom varje område som ett bilinnehav kräver och kan därför avgöra
vad som är rätt pris, vilka garantier som gäller, samt övriga saker som kan uppkomma under leasingperioden. Tack vare detta kan du som kund göra stora besparingar och dessutom får du en klar bild över alla fordonsrelaterade kostnader.

Med operationell leasing behöver du inte oroa dig för bilinnehavet, utan du kan ägna dig åt det du är bäst på. Det gör vi.