Snabbladdstolpar – Snart på din Drivmedelsstation

Elbilen på semestern? Snart är det möjligt. OKQ8 samarbetar sedan i år med Siemens för att utveckla ett rikstäckande nät för laddning av elbilar på OKQ8:s drivmedelstationer.

Först ut är sträckan Stockholm-Göteborg-Malmö. – Satsningen är ett av flera steg i vår strävan att underlätta för bilisterna att köra mer hållbart, säger Andrea Haag, hälsa-, miljö-
och säkerhetschef på OKQ8. Samarbetet mellan OKQ8 och Siemens innebär att man tillsammans utvecklar och tillhandahåller snabbladdstolpar för elbilar på OKQ8:s drivmedelsstationer.

En förberedelse för att möta en framtida utbredning av elbilsmarknaden och underlätta för dagens elbilsägare att kunna ta sig längre sträckor än tidigare. – Vi utvecklar tillsammans infrastrukturen för laddning av elbilar, något som vi ser som en nödvändighet för att driva utvecklingen framåt. Vi har samtidigt en stark övertygelse om att elbilsmarknaden kommer att gå i samma riktning, säger Andrea Haag. Genom att placera snabbladdstolpar på strategiska drivmedélsstationer runt om i landet kommer bilister enkelt att kunna planera sin körning och använda elbilen för längre sträckor än tidigare.

Idag finns de första snabbladdstolparna från Siemens redan på OKQ8 Häggvik och OKQ8 Danderyd i Stockholmsområdet. Under 2012 planeras snabbladdning i bland annat Göteborg. – Vi planerar en utbredning av ett antal stationer fram till 2015 inom ramen för vårt samarbete med Siemens. Tillsammans ska vi bland annat titta på behovet av laddställen, laddtekniker och mjukvara samt kundkommunikation. De första sträckorna vi satsar på är Europavägarna mellan Stockholm-Göteborg-Malmö samt själva städerna.

För att kunderna ska välja hållbara alternativ utan att begränsa sin mobilitet krävs en fungerande infrastruktur och samlade insatser från flera olika aktörer – biltillverkare, drivmedelsaktörer, infrastruktur- och teknikutvecklare samt politiker. Just nu är till exempel elbilar ett dyrare alternativ om man tittar på anskaffningskostnad, men OKQ8 bygger för framtiden. – Siemens satsar mycket på förnybar teknik och vi är från OKQ8:s sida glada att vi gemensamt kan driva utvecklingen framåt, säger Andrea Haag.

Laddplatserna är dels tänkta för kunder med egna elbilar, men där kommer också stationens eldrivna hyrbilar att laddas. OKQ8 samarbetar med flera elbilsleverantörer för att också ge kunderna möjlighet att prova på elbilar när de hyr bil. Sedan tidigare finns Peugeot iOn och Mitsubishi i-MiEV på utvalda stationer i Stockholm. Nyligen initierades dessutom ett samarbete med Opel som innebär att OKQ8 erbjuder Opel Ampera som hyrbil i Stockholm och Göteborg. Under året kommer även Nissan Leaf finnas i hyrbilssortimentet inom storstadsregionerna. – Elbilar i hyrbilserbjudandet är ett bra sätt att låta fler bekanta sig med konceptet. Att hyra en elbil för 495 kronor per dygn kan göra steget till att investera i en egen elbil lättare. Vi är nyfikna på alla nya modeller som
kan erbjuda våra kunder mervärde inom segmentet. Räkna alltså med en utbredning geografiskt med fler elhyrbilar på OKQ8:s stationer framöver, säger Örjan Fors, hyrbilschef OKQ8.

Satsningen på el som drivmedel är bara ett exempel på OKQ8:s strävan mot att göra bilismen mer hållbar. Ambitionen är att vara bäst inom förnybara drivmedel, både som låginblandning i bensin och diesel, men även genom specifika produkter som etanol E85
och 100 procent RME. OKQ8 bygger även ut Sveriges mest heltäckande for-
fordonsgasnät i samarbete med E.ON och på vissa orter med AGA Gas. Vi har satt som mål att 12 procent av vår drivmedelsmix ska bestå av förnybara drivmedel 2015. För att uppnå det krävs att vi tillhandahåller alla typer av förnybara drivmedel. Därför fortsätter vi
att bygga ut fordonsgasnätet samtidigt som vi satsar stort på el som ytterligare ett alternativ, säger Andrea Haag.